เกี่ยวกับ เบซินส์ เฮลธ์แคร์ ประเทศไทย
Besins Healthcare is a global leader in hormone replacement therapies respected by physicians over the world as proven, effective and safety solutions for their patients.
As a result, Besins is renowned for its Innovation in the area of hormone-based solutions
เบซินส์ เฮลธ์แคร์ เป็นผู้นำระดับโลกในการบำบัดรักษาโรคด้วยฮอร์โมนทดแทนทั้งผู้หญิง และผู้ชาย ผลิตภัณฑ์ของเรานั่นได้รับการยอมรับจากแพทย์ทั่วโลกว่ามีประสิทธิภาพ และมุ่งเน้นความปลอดภัยสำหรับผู้ป่วย