ข่าวสารองค์กร
WE ARE ALL VACCINATED!
✌️เพื่อความปลอดภัยของพนักงาน ครอบครัวและบุคลากรทางการแพทย์
ทางบริษัท เบซินส์ เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ส่งชุดเซต Well Being เพื่อเพิ่มมาตราการป้องกันในการทำงานนอกเหนือจากการได้รับวัคซีนกันครบ 100% เพื่อร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่แก่ประเทศไทย
ทางบริษัทขอแสดงความห่วงใยทุกภาคส่วน และส่งความห่วงใยถึงบุคลากรแนวหน้าของพวกเราให้ทำงานกันได้อย่างราบรื่น ปลอดภัย
😚 เราขอเป็นส่วนนึงที่ร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน 😷